Wróć do : Newsroom

Estakada WS17 w ciągu obwodnicy Świebodzina

Obiekt WS17, bohaterem jednego z referatów wygłoszonych w trakcie seminarium Wrocławskich Dni Mostowych już po raz XII organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Zagadnienie zostało przedstwione w części o tytule: Problem nierównomiernych osiadań podpór dużych mostów wieloprzęsłowych.

(…) Każdy projektant mostowy zostaje w swojej praktyce postawiony przed problemem optymalnego doboru konstrukcji oraz sposobu posadowienia uwzględniającego występujące w danym miejscu warunki gruntowe. W przypadku ciągłych ustrojów wieloprzęsłowych decydująca często jest nie tylko sama nośność posadowienia ale także ograniczenie nadmiernych różnic w osiadaniach podpór.

W niniejszym referacie zostanie omówiony sposób ograniczenia nierównomiernych osiadań podpór na przykładzie obiektu WS-17 w ciągu drogi S3, stanowiącej obwodnicę miasta Świebodzin. Składający się z 23 (24) przęseł wiadukt o długości całkowitej równej 936 m umożliwia bezkolizyjny przejazd nad następującymi przeszkodami: drogą gminną, drogą krajową nr 3, rzeką Strugą Świebodzińską, ul. Poznańską i linią kolejową Warszawa – Berlin. Obiekt ten został wykonany w technologii nasuwania podłużnego, a posadowienie zrealizowano w złożonych warunkach gruntowych na palach Franki NG. (…)

Żródło:  Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie, monitoring. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 29-30 listopada 2016.

 Tutaj znajduje się więcej informacji na temat paramertów wykonanych pali FRANKI Nowej Generacji

Wykonywanie pali FRANKI Nowej Genercji pod obiekt WS17 w ciągu S3

Wykonywanie pali FRANKI Nowej Genercji pod obiekt WS17 w ciągu S3