Wykonanie Pali ATLAS

Wykonanie

Po odpowiednim ustawieniu maszyny, rura stalowa, do której przymocowana jest wymienna głowica śrubowa, zostaje, przy jednoczesnym dociskaniu, wkręcona w grunt. Głowica, szczelnie zamknięta traconą końcówką, rozpycha oraz zagęszcza grunt. Zewnętrzna krawędź głowicy określa zewnętrzną średnicę pala.

Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości wkładany jest kosz zbrojeniowy. W dalszej kolejności rura oraz zasobnik są wypełniane betonem. Następnie rura wraz z głowicą zostają wykręcane. Jednocześnie tracone ostrze zostaje oddzielone, a głowica formuje trzon pala. Stałe ciśnienie wytwarzane przez beton wypełniający rurę i zasobnik sprawia, że przestrzenie powstające podczas wykręcania głowicy są natychmiast wypełniane betonem. Powstały w ten sposób pal przypomina gwint. Proces produkcji odbywa się przy pomocy sprawdzonego sprzętu i wykwalifikowanego personelu. W celu zapewnienia jakości parametry produkcji są rejestrowane automatycznie.