Wpływ na środowisko naturalne

Podczas wykonywania Pali FRANKI NG nie zachodzi potrzeba usuwania materiału, gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.

Pale FRANKI NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych, skażonych podłożach.

Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces wykonywania Pali FRANKI NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożliwia jego zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budowli.