Wykonanie Pali FRANKI NG

Pal FRANKI NG jest wykonywany metodą udarową przy zastosowaniu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).

Na początku procesu wykonywania pala, rura prowadząca zostaje zakorkowana warstwą betonu lub żwiru, na którą to warstwę następnie uderza swobodnie opadający ubijak powodujący pogrążanie rury w grunt.

Iloraz ilości uderzeń / metry (posuw rury) określa pracę, która odzwierciedla nośność danego gruntu. Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formowanie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po uformowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala. Jednocześnie wyciągamy rurę osłonową, która będzie zastosowana do wykonywania kolejnego pala.

Schemat obrazujący proces wbijania pali

proces wykonywania pali FRANKI NG

Schemat obrazujący proces stawiania pali z zastosowaniem żwiru jako wzmocnienie w obszarze stopy

Schemat obrazujący proces stawiania pali z zastosowaniem żwiru jako wzmocnienie w obszarze stopy