Wykonanie Pali FRANKI NG

Pal FRANKI NG jest wykonywany metodą udarową przy zastosowaniu rury prowadzącej, wielokrotnego użytku.

Na początku procesu wykonywania pala, rura  zostaje zakorkowana warstwą betonu lub żwiru, na którą to warstwę następnie uderza swobodnie opadający ubijak powodujący pogrążanie rury w grunt.

Iloraz ilości uderzeń na metr określa pracę, która odzwierciedla nośność danego gruntu. Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formowanie stopy pala przez odpowiednie wybijanie utworzonego korka. Po uformowaniu stopy pala wprowadzany jest do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczyna się proces betonowania trzonu pala. Jednocześnie wyciągana jest rura osłonowa, która będzie zastosowana do formowania kolejnych pali.

Schemat obrazujący proces wbijania pali

proces wykonywania pali FRANKI NG

Schemat obrazujący proces stawiania pali z zastosowaniem żwiru jako wzmocnienie w obszarze stopy

Schemat obrazujący proces stawiania pali z zastosowaniem żwiru jako wzmocnienie w obszarze stopy