Zalety pali FRANKI NG

Główne zalety pali FRANKI NG to

 

  • możliwość kontroli nośności w trakcie jego wykonywania – w tym możliwa korekta warunków gruntowych. Korekta polega na zwiększeniu objętości stopy pala lub wykonaniu poduszki żwirowej.
  • krótszy czas wykonywania pali w stosunku do pali wielkośrednicowych
  • szybkie przejęcie nośności bez konieczności zrealizowania osiadań: mobilizacja pełnej nośności przy niewielkich osiadaniach
  • równomierne osiadania dla wszystkich pali w obrębie jednej podpory = eliminacja nierównomierności osiadań podpory, bo wszystkie pale mają porównywalne nośności.
  • równomierny rozkład naprężeń w stopie fundamentowej, gdyż wszystkie pale mają porównywalne nośności.
  • brak gruntu do utylizacji – metoda ekologiczna i oszczędna
  • możliwość przenoszenia dużych sił poziomych poprzez wykonanie pali kozłowych