Wróć do:

Obwodnica Obornik

Pale FRANKI Nowej Generacji pod obiekt mostowy na rzece Wełna dla zadania: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane jest na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Generalnym wykonawcą robót jest firma Skanska S.A.