Wróć do:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód“ w Łaziskach Górnych

Obiekt: Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne – Zadanie Oś, Kontrakt 3
Rodzaj/ilość pali: 102 szt. pali FRANKI NG o średnicy 56 cm, dł. L = 18 m
Rok: 2011
Zleceniodawca: MIKO-TECH Sp. z o.o.
Projektant: Econ Marek Michalczyk, Kielce